Trupë çertifikuese dhe
trajnuese e ISO Standardeve

Çertifikohu për Lead Auditor
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Çertifikohu për Lead Auditor
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018
Çertifikohu për Lead Auditor ISO 9001:2015

Pse të zgjedhni

Çertifikimet ISO nga GCerti?

GCerti është një trupë çertifikuese dhe trajnuese i ISO-ve standardeve në nivel ndërkombëtarë, me akreditim ndërkombëtar në ISO / IEC 17021: 2015, i cili zbatohet për të gjitha llojet e sistemeve të menaxhimit që GCERTI është akredituar për të certifikuar dhe për të ofruar trajnime.

GCERTI Co. Ltd. është akredituar me Standard ISO / IEC 17201: 2015 nga:
∙ IAS (SHBA) me datë miratimi 18 shkurt 2016,
∙ KAB (Korea) me datë miratimi 18 shkurt 2016,
∙ Accredia (Itali) me datë miratimi 05 Prill 2011.

GCERTI Co. Ltd. u miratua si Ofrues Trajnimi nga Exemplar Global, në korrik 2014. GCERTI Co. Ltd. ka lëshuar
certifikata rreth me shume se 6000 site të çertifikuara në më shumë se 40 vende të botës.

Marrëdhënië të fuqishme më klientët

Regjistruesit tanë të çertifikuar të ISO-ve ofrojnë shërbime të regjistruara ISO të akredituara që pranohen dhe njihen gjerësisht.

Njohje ndërkombetare

Ne ofrojmë programe të njohura të trajnimit të Auditorit Lead ISO. Ne jemi një Ofrues i Trajnimit të Çertifikuar ISO nga Exemplar Global.

Efikasitet i punës në ekip

Ne jemi një ekip i regjistruesve shumë të ISO-së, auditorëve të kualifikuar, trainerëve dhe ekspertëve të çështjeve që mund t'i shtojnë shumë vlerë një organizate nga çdo industri, me arsimin, përvojën, aftësitë dhe aftësitë e tyre të jashtëzakonshme. Kontaktoni për vlerësim paraprak.

Etikë e Përgjegjësisë Sociale.

Tarifa jonë e çertifikimit dhe trajnimit është shumë konkurruese. Ne kemi një strukturë speciale të tarifave të zbritura për organizatat e vogla dhe të mesme.

Angazhim në trajnime ndaj profesionalizmit dhe vlerës së shtuar.

Ne ofrojmë shërbime trajnimi ISO transparente, të drejta dhe të paanshme. Regjistruesit tanë ISO sigurojnë gjetjet e auditimit, konkluzionet e auditimit dhe raportet e auditimit që pasqyrojnë me vërtetësi dhe saktësi aktivitetet e auditimit.

Integritet

Ekipi ynë ushtron kujdes të jashtëzakonshëm për mbrojtjen e informacionit të marrë si pjesë e detyrave të auditimit.

Services

We love & know what we do!

A big business starts small!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Nulla a velit quis ex ornare rhoncus. Donec imperdiet risus justo, vel malesuada erat fermentum at. Morbi at laoreet mauris. Mauris lorem felis, gravida et vehicula congue, tempus vel justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus velit quis ex ornare rhoncus.

Donec imperdiet risus justo, vel malesuada erat fermentum at. Morbi at laoreet mauris.

Çertifikimet ISO

Çertifikimet ISO në sisitemit e menaxhimit kanë një ndikim të pakrahasueshëm në rritjen e të ardhurave, fuqizim të pranisë në treg, njohje dhe rritje në tregun ndërkombëtar të organizatave nga fusha të ndryshme. Nisur nga fakti që sot një numër i madhë i klintëve në sektorët publik dhe ata privat preferojnë të punojnë me furnitorë të cilët janë të certifikuar me ISO standarde.

ISO 9001:2015

Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë

ISO 14001:2015

Sistemet e Menaxhimit të Mjedisit

OHSAS18001

Sistemet e Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë

ISO 22301: 2021

Sistemet e Menaxhimit të Vazhdimësisë së Biznesit

ISO 13485: 2016

Sistemet e Menaxhimit të Pajisjeve Mjekësore

ISO 1002

Menaxhimi i cilësisë – Kënaqësia e klientit

ISO29990

Sistemet e Menaxhimit të Sigurisë Ushqimore

ISO27001

Sistemet e Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit

ISO20000-1

Sistemet e Menaxhimit të Shërbimit IT

We know how it works!

If the plan doesn’t work – change the plan, not the goal.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus velit quis ex ornare rhoncus. Donec imperdiet risus justo, vel malesuada erat fermentum at. Morbi at laoreet mauris. Mauris lorem felis, gravida et vehicula congue, tempus vel justo luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus.