1

SHËRBIME TË CERTIFIKIMIT ISO

Çertifikimet ISO në sisitemit e menaxhimit kanë një ndikim të pakrahasueshëm në rritjen e  të ardhurave, fuqizim të pranisë në treg, njohje dhe rritje në tregun ndërkombëtar të organizatave nga fusha të ndryshme. Nisur nga fakti që sot një numër i madhë i klintëve në sektorët publik dhe ata privat preferojnë të punojnë me furnitorë të cilët janë të certifikuar me ISO standarde.

ISO (Organizata Ndërkombëtare për Standardizim) është zhvilluesi dhe botuesi më i madh në botë i standardeve ndërkombetare.

ISO 9001, ISO 27001, ISO 45001 dhe ISO 14001 janë çertifikimet më të zakonshme. Shërbimet tona janë të akredituara nga IAS apo Shërbimet Ndërkombëtare të Akreditimit, SHBA.

2

ISO REGJISTRIME DHE SHERBIME TRAJNIMI

TRUPË NË OFRIMIN E TRAJNIMEVE NGA EXEMPLAR GLOBAL

G-Certi është një Regjistrues i Çertifikuar i ISO-ve dhe Ofrues Trajnimi i ISO-ve nga Exemplar Global. G-Certi ofron programe të njohura trajnimi me një ekip trainerësh shumë të kualifikuar. Ne rregullojmë programet tona të trajnimit publik apo në vend për të përmbushur nevojat e klientëve tanë.

images

ISO 9001:2015

Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë

ISO 14001:2015

Sistemet e Menaxhimit të Mjedisit

OHSAS18001

Sistemet e Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë

ISO22301: 2021

Sistemet e Menaxhimit të Vazhdimësisë së Biznesit

ISO13485: 2016​

Sistemet e Menaxhimit të Pajisjeve Mjekësore

ISO 1002​

Menaxhimi i cilësisë - Kënaqësia e klientit

ISO29990

Sistemet e Menaxhimit të Sigurisë Ushqimore

ISO27001

Sistemet e Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit

ISO20000-1​

Sistemet e Menaxhimit të Shërbimit IT

Dorëzoni kërkesën tuaj tani dhe merrni konsultimin e parë falas!